Home > Chiro > Info

Info

Wanneer is het Chiro?

Het is Chiro op zondag.
We starten de Chironamiddag om 14u met de opening rond de vlaggenmast.

Het einduur verschilt per afdeling.
Voor de Speelclub en Rakkers eindigt de Chironamiddag om 17u, de Toppers eindigen om 17u30 en de Kerels en Aspiranten eindigen om 18u.

Op de kalender vind je de data wanneer het Chiro is.

Lokalen

De Chirolokalen zijn gevestigd in de linkse vleugel van de Jeugdlokalen van Stal

Jeugdlokalen Stal Jeugdlokalen Stal
Rolweg 11
3582 Stal Koersel

Chiro Stal op Google maps

Achter de Jeugdlokalen bevind zich de Parochiezaal waar o.a. onze eetdag en Ouderavond plaats vinden.

Lid worden?

Verveel je je 's zondags? Weet je niet wat doen? Wil je nieuwe vrienden maken?
Trek dan je speelkleren aan en kom gerust een kijkje nemen op de Chiro.
Kom wat vroeger naar de Chiro en neem je mama en/of papa mee zodat we een ledenfische kunnen maken.

Minimumleeftijd:

Kinderen vanaf het eerste leerjaar zijn welkom op de Chiro. » minimumleeftijd

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld bedraagd € 30. Hiervan gaat de helft, oftewel € 15, naar: verzekering, aankoop van spelmateriaal, enz. De andere helft gaat naar de drankkas zodat we elk lid iedere Chirozondag een drankje (cola, fanta, sprite, bruiswater, plat water) kunnen aanbieden tijdens de pauze.

Kledij

Wij dragen op de Chiro een uniform. Dat is om ons als groep herkenbaar te maken, laten zien dat we van de Chiro zijn.
We zien er allemaal anders uit maar door het uniform is het duidelijk dat we samen horen.

Verzekering

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in. Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken.

Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de Chiroleiding. Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in Chiroverband.
We brengen er hier duidelijkheid over.

Wie is verzekerd?

Iedereen die naar de Chiro komt is verzekerd. Zowel de leden als de leiding.
Zelfs als je nieuw bent, ben je verzekerd.

Waarvoor ben je in de Chiro verzekerd?

1. Burgelijke Aanspraakelijkheid

Wanneer je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering.

2. Ongevallenverzekering

Een ongeluk(je) is snel gebeurd.
Indien je zoon gewond raakt tijdens een Chiro-activiteit en er moet een dokter geraadpleegd worden, gaat de Chiroverzekering als volgt in zijn werk:
1. a. Indien een leider met je zoon naar de dokter gaat, neemt hij een medisch getuigschrift mee en laat dit door de dokter invullen.
    b. Indien je zelf met je zoon naar de dokter gaat, vraag dan aan de leiding een medisch getuigschrift zodat je dit door de dokter kunt laten invullen.
        Bezorg dit getuigschrift aan de leiding terug.

2. De leiding stuurt binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte én een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van Chiro.
    Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw
    mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt.

    Stuur dat naar Ic verzekeringen, Kempische Steenweg 404 , 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.

    Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd
                 als dat gepaard gaat met een lichamelijk letsel.

3. Overlijden of blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.

4. Materiële schade

Persoonlijke bezittingen (kleren, rugzak, fiets, ...) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.

Opmerking:
De Chiroverzekering geld niet als je zoon onderweg is naar de Chiro of terug naar huis gaat na de Chiro-activiteit.

Meer info ivm de Chiroverzekering? » Lees meer

Ouderraad

We hebben ook een Ouderraad. Zij staan ons met raad en daad bij waar nodig.
ouderraadchirostal@gmail.com